2018. június 18. - Hétfő
Kezdőlap  Kapcsolat  Oldaltérkép  
Mosonszentmiklós Online

Az általános szabálysértési hatósági jogkört gyakorló szabálysértési hatóság eljárása


2016.05.12. 09:27
Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) alkalmazásában az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra,
a) amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait, és
b) amelyre e törvény szabálysértési elzárás büntetés kiszabását is lehetővé teszi, vagy járművezetéstől eltiltás alkalmazását kötelezően elrendeli.


A járási hivatal, mint általános szabálysértési hatóság az alábbi szabálysértések esetén jár el:
 • becsületsértés;
 • koldulás;
 • természetvédelmi szabálysértés;
 • vallásgyakorlás jogának megsértése;
 • tiltott szerencsejáték;
 • közerkölcs megsértése;
 • veszélyeztetés kutyával;
 • csendháborítás;
 • köztisztasági szabálysértés;
 • veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával;
 • gyógyszerrendészeti szabálysértés;
 • szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése;
 • jégen tartózkodás szabályainak megszegése;
 • tiltott fürdés;
 • hamis statisztikai adatszolgáltatás;
 • sajtórendészeti szabálysértés;
 • vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése;
 • polgári védelmi kötelezettség megsértése;
 • honvédelmi kötelezettség megszegése;
 • áru hamis megjelölése;
 • árdrágítás;
 • árak megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása;
 • minőség tanúsítási kötelezettség megszegése;
 • megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata;
 • rossz minőségű termék forgalomba hozatala;
 • vásárlók megkárosítása;
 • élelmiszer engedély nélküli előállítása, forgalomba hozatala;
 • fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása;
 • mezei szabálysértés;
 • erdőrendészeti szabálysértés;
 • erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása;
 • felhívással szembeni engedetlenség;
 • vízszennyezés;
 • ár- és belvízvédelmi szabálysértés;
 • óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése;
 • nevelési-oktatási tevékenység folytatására vonatkozó szabályok megszegése;
 • szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó szabályok megszegése.
 
Az általános hatáskört gyakorló szabálysértési hatóság gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, okozott kár, költség, valamint a közterület-felügyelet által kiszabott helyszíni bírság végrehajtásáról.
 
Az eljárás megindítása:
A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, illetve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg.
 
A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A szóban tett feljelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni, vagy arról feljegyzést kell készíteni.
A feljelentésnek tartalmaznia kell a feljelentett cselekmény helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek a leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, továbbá, ha az eljárás alá vont személy ismert, a személyi adatait. Ha lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a feljelentéshez.
 
Magánindítványra üldözendő szabálysértés miatt csak a sértett kívánságára indítható meg a szabálysértési eljárás. A magánindítvány előterjesztőjének bármely olyan nyilatkozatát, amely szerint az eljárás alá vont személy szabálysértési felelősségre vonását kívánja, magánindítványnak kell tekinteni.
A magánindítványt attól a naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítvány előterjesztésére jogosult az eljárás alá vont személy kilétéről tudomást szerzett.
A magánindítvány előterjesztésére nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
 
A szabálysértési hatóság által alkalmazható büntetések és intézkedések:
 
1. Szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:
-  pénzbírság, melynek legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.
A pénzbírságot meg nem fizetés esetén közérdekű munkával lehet megváltani, amennyiben erre sem kerül sor, a szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírságot az illetékes járásbíróság elzárásra változtatja át.
- közérdekű munka, amelynek legalacsonyabb mértéke hat, legmagasabb mértéke száznyolcvan óra.
 
2. Szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:
- elkobzás,
- figyelmeztetés.
 
Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban:
 
- A meghallgatás nélkül hozott határozat esetén a közléstől számított nyolc napon belül meghallgatást lehet kérni.
- A meghallgatás után hozott marasztaló határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül kifogást lehet benyújtani a határozatot hozó hatóságnál, a kifogást az illetékes járásbíróság bírálja el.
- Az eljárást megszüntető határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül panaszt lehet benyújtani a határozatot meghozó hatóságnál, a panaszt az illetékes járási ügyészség bírálja el.
A szabálysértési eljárás lefolytatására illetékes általános szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal.
 
Ha a szabálysértési eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, az eljárás alá vont személy tartózkodási helye, munkahelye, az elkövetés helye, továbbá a szabálysértés felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.
Az eljárás alá vont személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatalának hatósági osztálya.
 
Az ügyintézés határideje 30 nap, mely az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály miatt meghosszabbítható.
 
A szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a becsületsértés miatt indult eljárást, melynek illetéke 3.000 Ft. A kedvezmény engedélyezésére irányuló eljárás (részletfizetés, halasztás) illetéke 3.000 Ft, melyet illetékbélyeggel kell leróni.
 
1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről,
3. 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM rendelet az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól,
4. 17/2012. (IV. 5.) BM rendelet a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól,
5. 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról,
6. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,
7. 173/2013. (V. 30.) Korm. rendelet az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről.

e-ügyintézés
e-papír
Panoráma
Leader Egyesület
Önkormányzati sajtószolgálat
Túraútvonalak
Széchenyi 2020

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat