Tűzgyújtásról röviden
2018.03.13. 08:00
Tűzgyújtásról röviden
Tűzgyújtási szabályok községünkben

Mosonszentmiklós belterületén az alábbi időpontokban lehet szélmentes időben kerti hulladékot eltüzelni:

Hétfő - csütörtök - péntek  8 - 20 óra között


Égetési szabályok részletesen:


18.§
(1) Az égetési szabályok belterületi ingatlanon keletkező avar és kerti hulladék égetésére vonatkoznak.E rendelet alkalmazása során avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon azok tisztántartása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, termés, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék, kaszálék és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban együtt: kerti hulladék).

19. §.
(1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítási műveletek (házi komposztálás) útján kell kezelni vagy gondoskodni kell a szelektív gyűjtést követő elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó hulladékkezelő gazdálkodó szervezettel. A kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más hasznosítási lehetőség nem alkalmazható.
(2) Kerti hulladékot kizárólag az alábbi időpontokban lehet égetni: - hétfőn 8 és 20 óra között, - csütörtökön 8 és 20 óra között, - pénteken 8 és 20 óra között.
(3) A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz kerti hulladék égethető.
(4) Nem égethető kerti hulladék: a) szeles, ködös vagy erősen párás időben, b) ünnepnapokon, c) közterületen.
(5) Az önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti hulladékot az önkormányzat közigazgatási területére behozni és ott elégetni tilos.
(6) Kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon- és személyi biztonságot, valamint a környezetet nem veszélyeztető módon lehet.
(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat települési, egyéb háztartási vagy ipari eredetű hulladékot ( műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát, vagy ezek maradékait).
(8) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, bérlője az égetés során köteles a szükséges tűzoltás feltételeiről gondoskodni.
(9) Az égetés során a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és az esetleges parázslás, izzás – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – megszüntetésről gondoskodni kell. Az égetés során keletkező szilárd hulladék szabályos elhelyezéséről gondoskodni kell. 
 
Jelen önkormányzati rendelet 2015. április 9-én lépett hatályba.


Forrás : http://www.mosonszentmiklos.hu