Széchenyi 2020
2021. május 12. - Szerda
Kezdőlap  Kapcsolat  Oldaltérkép  
Mosonszentmiklós Online

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRA A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE


2021.03.23. 09:22
ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRA A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fenntaartó önkormányzat döntése alapján 2021/2022-es nevelési évre az

1.) ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK ÓVODAI BEIRATKOZÁSA
Mosonszentmiklós Községben a következő időpontokban történik:

2021. április 27-én (kedden) 08.00 - 16.00 óráig,
2021. április 28-án (szerdán) 08.00 - 16.00 óráig.

Személyes beiratkozást választó szülők esetében a beiratkozás helyszíne:
9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi u.6. (Vezetői iroda)


Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
 
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)  is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
 
A 2021. április 15-re tervezett óvoda és bölcsőde nyitogatóról a vírushelyzet függvényében később ad tájékoztatást az óvoda, bölcsőde vezetője.
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
 
A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2021. április 28.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
 
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv (Járási Kormányhivatal) a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Mosonszentmiklós községben az integrált óvodai nevelés - sajátos nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
A felvételnél nem számít a jelentkezés időpontja, a felvételi sorrendet nem befolyásolja!
 
A jelentkezéshez szükséges iratok, dokumentumok:
 
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő/k személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya). 
Személyes beiratkozás során, vagy elektronikus úton történő beiratkozás esetén az első óvodai nevelési napon bemutatásra kerülő egyéb dokumentumok: 
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek oltási könyve
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • Nem magyar állampolgárság esetén: gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is szüksége aki rendelkezik,
 • Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvélemény,
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal,
 • Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozattal,
 • Tartós betegségről szóló igazolás 
A jelentkezés módja
 
/a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló
19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján/
 
 •  a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a járványügyi szempontok figyelembe vételével (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges fentebb részletezett iratokat a helyszínen be kell mutatni),
Fontos:
Személyes beiratkozáshoz a 2021. április 27. és 2021. április 28.-i beiratkozási napokra előzetes időpont egyeztetés szükséges a várakozási idő csökkentése, és a védekezési szabályok betartása, fertőzés veszély elkerülése érdekében, az alábbi elérhetőségen:
Telefon: +36 20 245 0960
Intézményvezető: Gyurós Lilla
             Személyes beiratkozás során: Szájmaszk viselete, kézfertőtlenítés kötelező! 
 •  a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail címére ovoda@mosonszentmiklos.hu eljuttatott, kitöltött szándéknyilatkozattal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor). 
            Az elektronikus jelentkezéshez szükséges szándéknyilatkozat nyomtatvány megtalálhatók   
www.mosonszentmiklos.hu/Dokumentumok menüpontban Mosonszentmiklós Község honlapján, vagy kérhető Gyurós Lilla intézményvezetőtől az ovoda@mosonszentmiklos.hu email címen keresztül  vagy 06/202450960-as telefonszámon. 
 
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt
 utolsó határnapot (2021. április 28.) követő 30. nap. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
 
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
 
A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
 
 
 1. BÖLCSŐDEI beiratkozás
 
Az újonnan nyíló BÖLCSŐDÉBE a
BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA
Mosonszentmiklós Községben a következő időpontokban történik:
2021. április 27-én (kedden) 08.00 - 16.00 óráig,
2021. április 28-án (szerdán) 08.00 - 16.00 óráig
 
Helyszíne: 9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi u.6. (Óvoda épületében)
 
A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyes részvétellel vagy elektronikus utón történhet, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Elektronikus beiratkozás esetén kérjük a szülőket, hogy a Bölcsődei felvételi kérelmet  kitöltve, aláírva legkésőbb 2021. április 28-ig küldjék el.
 • beiratkozáshoz a fenti beiratkozási napokra előzetes időpont egyeztetés szükséges a várakozási idő csökkentése, és a védekezési szabályok betartása, fertőzés veszély elkerülése érdekében.
 
A jelentkezéshez szükséges bölcsődei felvétel iránti kérelem nyomtatvány, beiratkozási időpont egyeztetés, beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető:
   
A bölcsődei felvétel iránti kérelem nyomtatvány megtalálható www.mosonszentmiklos.hu/Dokumentumok menüpont alatt Mosonszentmiklós község honlapján is. 
 
A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL:
 
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
              
Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek a szülei, nevelői, gondozói (munkavégzésük, munkaerő-piaci programban-, képzésben való részvételük, betegségük, szociális, vagy egyéb ok miatt) napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni, illetve igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) Mosonszentmiklós településen lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
A gyermekek bölcsődei beíratására a nevelési évben folyamatosan van lehetőség szabad, vagy a felszabadult férőhelyek számától függően. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését írásban, elektronikus úton közli a szülővel.
 

Magyar falu program
e-ügyintézés
e-papír
Panoráma
Leader Egyesület
Önkormányzati sajtószolgálat
Túraútvonalak
Széchenyi 2020

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat